• در قسمت نام کاربری، تنها شناسه ایمیل خود را تایپ نمایید و نیازی به وارد کردن علامت @ و عبارت بعد از آن نمی باشد.
  • در صورتی که کلمه رمز عبور خود را فراموش کرده اید برای تغییر آن، از طریق پرتال خود اقدام نمایید.
  • شماره تلفن پاسخگویی: 38803030
  • هشدار در رابطه با ایمیلهای کلاه برداری